1.3.15

Mangrove Map Pemateri KHKT 2015 KeSEMaT

Semarang - KeMANGI. Pada tanggal 27 Januari 2015, Mangrove Map menjadi pemateri dalam acara KeSEMaTHUNT KeSEMaTOUR yang diselenggarakan oleh KeSEMaT UNDIP. Program ini merupakan perekrutan Anggota Baru KeSEMaT Angkatan XV, dimana dalam salah satu tahapannya, terdapat pemberian materi mengenai pengetahuan pemetaan mangrove.